Barbara Toru˝czyk

(pseud. Julia Jury˝ska, X.X., ur. 26 wrzeÂnia 1946 w Warszawie), redaktor naczelny "Zeszytˇw Literackich”, publicystka, eseistka, historyk literatury, wydawca i edytor. Cˇrka Henryka (1909-1966) i Romany (1915-2000) Toru˝czyk.

Publikacje w Zeszytach Literackich »

Studiowaa socjologiŕ na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (1964-1968) oraz Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (magisterium, 1974). W 1963 uczestniczya w zebraniach Klubu Poszukiwaczy SprzecznoÂci, zaoonego przez Adama Michnika, rozwizanego w tym samym roku z polecenia Wadysawa Gomuki. Uczestniczka wydarze˝ marcowych 1968, aresztowana i skazana na 2 lata wiŕzienia, wyrzucona z Uniwersytetu Warszawskiego z zakazem studiˇw na uczelniach pa˝stwowych. W latach 1976-1980 autorka artykuˇw, redaktor i wydawca prasy niezalenej w Warszawie m.in. wspˇzaoycielka i sekretarz redakcji almanachu literackiego "Zapis" (1976-1979). Wspˇpracowniczka KOR (1976-1981), Towarzystwa Kursˇw Naukowych (1977-1981). W latach 1978-1981 wspˇpracownik Oficyny Literackiej NOW-a, "Biuletynu KOR", czasopisma "Krytyka". Od 1979 do 1980 r. redaktor pisma "Res Publica". Nastŕpnie za granic, w latach 1980-1981 przedstawiciel podziemnego wydawnictwa NOW-a we Francji i USA. W tym czasie przygotowaa seriŕ wywiadˇw z dysydentami: Wadimirem Bukowskim, Ji°im Ledererem, Ji°im Pelikanem, Aleksandrem Zinowiewem dla czasopism: "Krytyka", "Res Publica", "Aneks". W 1982 w Paryu zaoycielka i redaktor naczelny kwartalnika "Zeszyty Literackie". W latach 1986-1987 przebywaa na stypendium The Mary Ingraham Bunting Institute Radcliff College (USA).

Prezes Fundacji Zeszytˇw Literackich. 

 

 
 

Wszelkie Prawa zastrze┐one Zeszyty Literackie 2005-2007 Kopiowanie, wykorzystywanie materia│ˇw bez zgody redakcji zabronione
projekt Piotr Ciupi˝ski