Przy zakładaniu „Zeszytów Literackich” wzorem był mi Jerzy Giedroyc. Zwłaszcza Jerzy Giedroyc – wydawca pierwszego …

„Z radością dziękuję natomiast wszystkim Autorom i Czytelnikom, Współpracownikom i Przyjaciołom za przygodę, która zaczęła się w 1982 roku w Paryżu i rozrosła się w 38 lat życia”

Listy do i od redakcji „Zeszytów Literackich” z lat 2018-2020.

„czym są »Zeszyty Literackie« w moim życiu. Są, a nie „były”, ponieważ nie zgadzam się na czas przeszły”

„W księgarni”

„Jechać do Wilka”

Tomasz_Różycki

„Troilus”

„I. Piosenka o źdźble”, „II. Fragment lamentacji”, „III. Niedociągnięcia”

„Marcin był wolnym człowiekiem. Nie dawał sobie odebrać swojej niezależności myślenia i własnej osobności środowiskowymi wymogami oraz intelektualnymi modami.”

po śmierci Marcina Króla

Dzień po śmierci Marcina Króla Fundacja Batorego zorganizowała dawno planowaną debatę wokół Timothy Gartona Asha zatytułowaną „Jak być konserwatywno-socjalistycznym liberałem?”. Myśląc o śmierci przyjaciela, uświadomiłem sobie, iż Marcin Król był tym polskim intelektualistą, który uosabiał najlepiej tę niemożliwą syntezę.

Powstał spis wszystkich tekstów opublikowanych na stronie internetowej www.zeszytyliterackie.pl – udostępniamy go do pobrania w formacie PDF.